Huzur Hakkı Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında ilgili dönemi seçip istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Huzur Hakkı Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. TL
    (Örn. 6350,75)
  2. TL
    (Gelir vergisi matrahını bilmiyorsanız boş bırakabilirsiniz)
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Huzur hakkı nedir?

Kelime anlamı olarak, belirli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan ödemelerin temel amacı, yönetici pozisyonunda bulunan bu kişilerin aldıkları sorumluluk ve risklerin karşılanmasıdır.

Kimlere ödenir?

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı kapsamında ödeme yapılabilmektedir. Limited şirketlerde ise müdür sıfatına sahip olan veya olmayan tüm ortaklara ödenebilmektedir.

Huzur hakkının avantajı nedir?

Sermaye şirketlerinde şirketten para çekmek istendiğinde kurumlar vergisine ek olarak %15 stopaj ödenmesi gerekmektedir. Şirketten huzur hakkı olarak ücret alındığında ise sadece ilgili gelir vergisi dilimlerinde vergilendirme yapılmakta ve gider kalemi olarak kaydedilebilmektedir. Gider kalemi olarak kaydedebilmek, beraberinde vergi avantajını da getirmektedir. Gider kalemi olarak kayıt edilen tutar, şirket kârı ve ödenecek yıllık veya geçici kurumlar vergisi tutarlarından da düşecektir. Şirketten kâr payı alındığı durumlarda ise kâr payını gider olarak gösterme imkanı bulunmamaktadır.

Huzur hakkı ödemesi yapabilmek için neler gerekir?

Bir şirketin huzur hakkı ödeyebilmesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi ya da karar defterinde karara alınması gerekir. Bunun için noter tasdiki gerekmemektedir ancak yine de özellikle birden fazla ortaklı şirketlerde ileride sorun olmaması açısından tescil yaptırılması daha uygundur.

Huzur hakkı nasıl hesaplanır?

Huzur hakkı hesaplanırken gelir ve damga vergisi kesintileri yapılmaktadır. Gelir vergisi tarifesi her sene değişmektedir. Güncel tarifeye Gelir Vergisi Hesaplama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Huzur hakkı ödemeleri gelir vergisi beyanına tabi mi?

Sadece tek işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilmiş olan huzur hakkı ödemeleri tutarı ne olursa olsun beyana tabi değildir. Ancak Gelir Vergisi Kanunu gereğince birden fazla işverenden alınan huzur hakkı ödemelerinin, ilgili gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutarı aşması halinde; elde edilen ücretlerin tamamı beyan edilecek ve daha önce kesinti yapılan vergiler, ödenecek vergiden mahsup edilebilecektir.

Asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?

Asgari geçim indirimi tutarı, huzur hakkı için hesaplanan gelir vergisi tutarından mahsup edilmek suretiyle uygulanmaktadır. Ancak mahsup edilecek kısmın, tevkif edilen vergiden fazla olması halinde iade yapılmamaktadır.

Birden fazla şirketten ücret alınması durumunda, sadece en yüksek ücretin alındığı şirkette asgari geçim indirimi uygulanabilmektedir. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde ücretli, indirimden yaralanacağı işvereni kendisi belirleyebilecektir. Dar mükellef olan gerçek kişiler için de asgari geçim indirimi uygulanamamaktadır.

Huzur hakkı ödemelerinde nelere dikkat edilmelidir?

Huzur hakkı ödemeleri, şirketin mali yapısına uygun ve makul olmalıdır. Şirketin mali yapısına uygun olmayan huzur hakkı ödemeleri yapılması durumunda, Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre örtülü kazanç kapsamında ceza uygulanması söz konusu olabilmektedir. Dolayısı ile şirketten para çekmek isteniyorsa makul bir tutarını huzur hakkı, geri kalanı ise kâr payı olarak almakta fayda vardır. Mali yapı ve makul tutar konusunda her şirketin durumu farklılık arz etmektedir. Bu nedenle herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması için makul tutar, emsallarine uygun olarak belirlenmelidir.